Угода використання сайту

1. Загальні положення

Ця «Угода використання сайту» (далі – «Угода»), текст якої викладено на цій сторінці, встановлює умови використання сайту https://litarchive.in.ua/ (далі – «Сайт»). Користувачі, які відвідують і використовують «Сайт», автоматично погоджуються з умовами цієї «Угоди».

2. Згода на обробку персональних даних

2.1. Відвідуючи «Сайт», користувачі надають свою згоду на збір, обробку, зберігання та використання їхніх персональних даних відповідно до «Політики конфіденційності», яка є невід’ємною частиною цієї Угоди.

2.2. Користувачі підтверджують, що вони ознайомлені з умовами «Політики конфіденційності», розуміють їх та погоджуються з ними.

3. Використання контенту «Сайту»

3.1. Весь контент, розміщений на «Сайті», є власністю власників «Сайту» або використовується ними на законних підставах.

3.2. Користувачі мають право використовувати контент «Сайту» лише для особистих, некомерційних цілей.

4. Відповідальність користувачів

4.1. Користувачі несуть відповідальність за дотримання авторських прав та інших прав третіх осіб при використанні контенту Сайту.

4.2. Користувачі зобов’язуються не використовувати «Сайт» для розповсюдження незаконного контенту або для дій, що порушують законодавство.

5. Зміни умов Угоди

5.1. Власники «Сайту» мають право в будь-який час змінювати умови цієї «Угоди» без попереднього повідомлення.

5.2. Продовження використання «Сайту» після внесення змін означає автоматичне прийняття нових умов «Угоди».

6. Інші положення

6.1. Ця «Угода» регулюється чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».

6.2. Усі спори, що виникають з цієї Угоди, мають вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.

7. Контактна інформація

За будь-якими питаннями, пов’язаними з цією «Угодою», користувачі можуть звертатися до власників та адміністраторів «Сайту» на Email info@litarchive.in.ua.